Qlik Veri Analitiği Platformu ile Verilerinizdeki Keşfedilmemiş Noktaları Keşfedin

BI Technology Teknik Satış Lideri Ömer Çıtak global dünyanın baş döndürücü hızla gelişimini, değişen rekabet şartlarını ve şirketlerin bu şartlara nasıl bir yatırım ile ayak uydurabileceklerini IT Network okuyucuları için değerlendirdi. Çıtak, günümüz şartlarında iş zekâsı çözümleri olarak sadece veri analizi değil, hiçbir veri kaynağını dışarıda bırakmadan çok boyutlu derinlemesine veri analizi, hız ve çevikliğin ön plana çıktığını ve bu alanda BI Technology olarak Qlik iş zekası ve veri analitiği yazılımının kurumlara sunduğu avantajları sıraladı…

Baş döndürücü bir hızda değişen ve gelişen rekabet koşulları karşısında kurumlar hizmet/servis ve/veya ürünleri hakkında çok önemli kararlar vermek durumunda kalıyor. Bu kararlar için de farklı kanallardan gelen verilerin hızlı bir şekilde harmanlanması ve anlamlandırılması kurumların geleceği için varoluşsal bir önem arz etmektedir.

Rekabet avantajı sunuyoruz…

Günümüzde kurumların daha çevik, daha esnek ve daha hızlı bir şekilde iş ihtiyaçlarına yanıt verecek iş zekâsı alt yapılarına sahip olmaları onların rekabette öne çıkmalarına yardımcı olmaktadır. Qlik iş zekâsı ve veri analitiği yazılımının Türkiye’deki ana distribütörü BI Technology olarak kurumların bu veri odaklı bir organizasyona dönüşüm yolculuklarında onlara en doğru yaklaşımları sunarak rekabette fark yaratmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kurumların en üst seviyedeki yöneticilerinden sahadaki operasyon ekiplerine kadar organizasyon yapısı içerisinde herkesin veriye ihtiyaç duyduğu yeni dönemde her kullanıcının görsel ve analitik uygulamalar oluşturmasına imkan sağlayan platformlar sunmaktayız.

Çoklu veri değerlendirmesi…

Bu noktada, hali hazırda karmaşık olan iş süreçlerinin dijitalleşmeleri sonucunda oluşan dijital veri yığınları, sadece kurum içerisinde kullanılmakta olan kurumsal kaynak planlama ve müşteri yönetimi sistemleri değil, kurum dışında yer alan sosyal medya, sosyo-ekonomik verileri gibi verilerin de bütünleşik olarak analiz edilebilmesi önemli bir hal almıştır.

Veri çeşitliliğinin ve hacminin çok hızlı bir şekilde arttığı bir ortamda karar vericiler, bütün bu farklı ortamlardaki verilerden derlenmiş özet göstergeler üzerinden şirketlerin rotasını çizmeye çalışmaktadır. Qlik olarak da; karmaşıklaşan, çok hızlı büyüyen ve farklı kaynaklardan gelen verileri hızlı bir şekilde derleyip, iş kullanıcılarına diledikleri ortamlar üzerinden akıllı, görsel ve analitik uygulamalar sunabiliyoruz. Uygulamalarda hiç bir veri geri planda bırakılmadan, bir soru üzerinden değil de analize konu verilerin tamamı üzerinden saniyeler mertebesinde dilerseniz tabletlerinizden ve akıllı telefonlarınızda aynı fonksiyonalite ile analizler yapabilmeniz mümkün. Qlik’in sunduğu esnek veri analitiği platformu sayesinde daha önce de belirttiğimiz gibi sabit bilinen sorulardan çok dene-yanıl-öğren çevik yaklaşımı ile daha önce keşfedilmemiş sorunların bulunmasına Qlik’in patentli bellek-içi ilişkisel veri tabanı yaklaşımı sayesinde yardımcı oluyoruz.

Qlik ile karar destek süreçlerinizi geliştirin…

Diğer önemli bir konu başlığı ise, kurumların dijitalleşen süreçleri içerisine veri analizi yetkinliklerinin gömülebilmesi. Bu noktada istersen kurumunuzun ana süreçlerini takip ettiğiniz sistemler olabilir veya dışarından hizmet aldığınız veya verdiğiniz firmalar için geliştirdiğiniz portaller olabilir, bu gibi altyapılar içerisinde veri analizi yetkinliğinin kazandırılması, iş zekasının kurum kültürü haline dönüşmesini ve veri odaklı bir kuruma dönüşmeyi çok hızlandırmaktadır. Qlik olarak da zengin API (Uygulama Programlama Arayüzü) kütüphanesi sayesinde kurum içerisindeki uygulamalarınız içerisine gömebilir ve karar destek süreçlerinizi geliştirebilirsiniz. Örneğin, ister kurum içerisinde kullandığınız mesajlaşma platformları (Chatbot) dilerseniz müşterinize açtığınız mesajlaşma platformları (Chatbot) olsun, Qlik’i bu sistemlerin içerisine gömerek, iş zekası platformunuz ile iş kullanıcılarının mesajlaşarak diledikleri bilgilere erişmelerini sağlayabilirsiniz.

Veri odaklı karar alma süreçlerinde en önemli noktalardan birisi, verilerin doğru yönetilmesidir. Veri yönetişim
(Governance) ve veri kataloğu yaklaşımları doğru veri analitiğine, doğru bilgilere doğru zamanda erişmek için kurumlara hız kazandıracaktır. Self servis veri görselleme araçları ile BT bölümleri için iş yükü haline gelen rapor yapma işlemini iş birimlerine yaklaştırdıktan sonra veri zenginliğinin inanılmaz hızlarda arttığı bu günlerde veri hazırlama işlemleri de veri yönetişimi ve veri kataloğu yaklaşımları ile son kullanıcılara ve iş birimlerine bırakılabilecek bir kıvama geliyor. İlk söylendiğinde büyük bir risk gibi görünen bu yaklaşım aslında hem BT’nin veriyi doğru yönetmesini hem de iş birimlerinin doğru veri ile hızlı karar almasını ve bulgulara ulaşmasını sağlıyor. Bu kolaylıkların en başında veri katalogları önümüzdeki dönem çok sık duyacağımız bir terim olacaktır. Bu yaklaşımda son kullanıcı sanki bir süper markette alışveriş yaparcasına reyonlardan istedikleri verileri seçip, ilişkileri kurup hızlıca analiz ve raporlama adımına geçebilecektir. Bu şekilde verinin demokratikleşmesi ile veri analizinin ve iş zekâsının sadece bir ekibin kahraman olduğu bir yapıdan her kullanıcının veriyi analiz ettiği ve yorumladığı bir yapıya dönüşüyoruz.

AI önemini giderek artırıyor!.

Veri analitiği konusunda ise AI destekli analitik çözümlerin önem kazanmaya başladığını gözlemliyoruz. Ancak burada kurumların karşısına çıkan en önemli engellerden biri ileri analitik konuları ile ilgili yetişmiş iş gücüne erişimdeki sıkıntı. Bu konu ile ilgili önemli danışmanlık şirketlerinin analizleri dünya çapında bir iş gücü eksikliğine işaret etmektedir. Bu noktada iş zekâsı yazılımlarından, çok fazla teknik bilgiye ihtiyaç duymadan kurum içerisinde herkesin belirli bir seviyede bu teknolojileri kullanmasını sağlaması beklenmektedir.

Qlik dünyasında da bu çerçevede önemli yatırımlar yapılmaktadır. Geçtiğimiz dönemlerde yayımlanan versiyonlarında güçlü ve patentli bellek-içi ilişkisel veri tabanı motorunun yanına bilişsel zeka motoru (Cognitive Engine) de eklenmiştir. Bilişsel Zekâ motoru ile birlikte verinizdeki dağılımları, anomalileri kolaylıkla fark edebilecek ve bunu aksiyona dönüştürebileceksiniz. Kurum içerisinde kolektif bir karar verme mekanizmasının oluşmasına yardımcı olarak daha doğru, hızlı ve çevik kararların alınması sağlanacaktır.

Qlik ile çok boyutlu analize kavuşun…

Akıllı kurumlar için, karmaşıklaşan iş süreçlerinin yönetilmesi, doğru ve hızlı kararlar verilebilmesi için iş zekası süreçlerinin çevikliği, büyük veri kümelerinde dahi hızlı analiz imkanı vermesi ve farklı veri kaynaklarından verilere bütünleşik bakabilmesi olmazsa olmaz özellikler haline gelmiştir. Bu değişim yolculuğunda Qlik ile çevik, hızlı ve çok boyutlu derinlemesine analizlerinizi dilediğiniz ortamdan yapabilir ve değişen koşullara adaptasyonunuzu hızlandırabilirsiniz.

Sonuç olarak, dünyanın değişen ve gelişen koşullarına adaptasyon bütün kuruluşlar için varoluşsal bir nitelik taşımaktadır. Kurumların içinden geçmekte oldukları bu ciddi değişim ve dönüşüm rüzgarından veriden anlam çıkarabilmeleri önemli fark yaratan etkenlerden olmaktadır. Qlik veri analitiği platformu ile dijital dönüşüm süreçlerinde verilerine daha yönetilebilir ortamlardan, daha hızlı ve çok boyutlu bir şekilde veri analizi yaparak, karar destek süreçlerinin çevikliğini artırmak şirketler için önemli ayrıştırıcı etken olmaktadır.

#Qlik, #İşZekası

Yorum Yok
 
 

Popüler Yazılar

%d blogcu bunu beğendi: