Analitik projeler neden başarısız oluyor?

it47Sektörden 18 yılda edindiği deneyimi Ar-Ge Merkezi ile teknoloji üretimine aktaran OBASE, Büyük Veri üzerinde gerçekleştirilen analitik projelerin başarısız olma nedenlerini inceledi…

İş Optimizasyonu, analitik çözüm ve projelerin hayata geçmesi için oluşturulan OBASE Ar-Ge Merkezi, bir yılı aşkın bir süredir faaliyetlerini hızla sürdürüyor. Sektörde 18 yıldan bu yana kendi öz kaynakları, iş dünyası ve üniversite iş birlikleri kapsamında sayısız analitik iş zekası teknolojisi ve projesi geliştiren OBASE, Büyük Veri üzerinde gerçekleştirilen analitik projelerin başarısız olma nedenlerini Milgard School Of Business, University of Washington-Tacoma’dan Hizmet Bilimi, Bilgi Sistemleri, Tedarik Zinciri Yönetimi Profesörü ve İnovasyon, Analiz Odaklı Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi Direktörü Haluk Demirkan ile beraber yürüttüğü bir çalışma ile inceledi. Günümüzün karmaşık iş dünyasında pek çok kuruluş, yenilik getirmek, daha iyi bir rekabet alanı oluşturmak ve varlığını sürdürmek için ellerindeki verinin ve onu kullanma biçiminin kendilerini diğer kuruluşlardan ayıran bir yol olduğunu fark etmiş bulunuyor. İşte bu nedenle bugün pek çok kuruluş, mümkün olduğu kadar çok veri toplamaya ve bunları işleyerek anlamlı bilgilere dönüştürmeye ve doğru bir formatta kullanılmak üzere daha akıllı karar verme mekanizmalarına taşımaya çalışıyor. Doğru analizler yardımıyla veri, kuruluşun etkinliğini artırmak, geleceği daha rahat görebilmek, oluşabilecek riskleri etkili bir biçimde azaltmak, şirketin gelirini yükseltmek ve rekabet gücünü artırmak için müşteriyi iyi anlamak amaçlarıyla kullanılıyor. Dolayısıyla Büyük Veri’nin şirketlere stratejik rekabet gücü sunduğu su götürmez bir gerçek.

İşte Büyük Veri yolculuğunda göz önünde bulundurulması gerekenler!

OBASE Ar-Ge Merkezi uzmanları tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına göre analitik sistemler bugün neredeyse tüm sektörler için rekabette bir gereklilik haline gelmiş bulunuyor. Fakat büyük veriye ve hatta onu işleyebilecek kişilere sahip olunması yeterli değil. OBASE Genel Müdürü Dr. Bülent Dal konuyla ilgili şu altın tavsiyelerde bulunuyor; “Şirketler veri analistleri ile etkin işbirliğinde bulunan, stratejik, taktik ve operasyonel kararlar ile çalışmaların daha iyi netice vermesini sağladığından emin olan yöneticilere ihtiyaç duymaktadır. Büyük veri analitiği organizasyonların kritik iş meselelerini çözmede ve veriyi iç görüye çevirerek iş aksiyonlarını ve kritik iş çıktılarına ulaşmasını etkilemek üzere yardım eden bir yolculuktur. Şirketler büyük veri fırsatından avantaj elde etmek için uğraşırken, onları bekleyebilecek birtakım zorlukların altında ezilmemeye dikkat etmeliler.”

Yöneticiler büyük veri yolculuklarına şunlara dikkat ederek başlayabilirler:

• İş ihtiyacı ve değerini açık bir şekilde belirleyin.

• Kısmi ya da tüm büyük veri çözümünün sunulmasını iş liderlerine devredin.

• Fırsat ve çözümleri belirlemek için iş birimleri ile işbirliği yapın.

• Müşteriye sunulacak değer ile ilgili değer yaratın.

• Bu değer küçük, basit ve ölçeklenebilir olsun.

• İşin hangi bölümlerinin hızlı kazanımlardan istifade edeceğini belirleyin.

• Tek seferlik bir uygulama olmadığını bilin.

• Önceden büyük veri yönetişimi ile ilgili minimal bir yönerge kümesi geliştirin.

• Açık kaynakları yönetmek için yeni süreçler oluşturun.

• Çözüm teslimi için yeni çevik süreçleri devreye sokun.

• Çoklu sistemlerdeki yapısal ve yapısal olmayan veriyi tümleştirin.

• İşletmenin iş aksiyonlarını yönlendiren bir büyük veri eko sistemi oluşturması için organizasyonlar yüksek kalite ve güvenilir veriyi paylaşmalıdır. Veriyi paylaşın.

• Veriyi barındırmak ve yönetmek için güçlü bir veri altyapısı inşa edin.

• Organizasyonunuzun yeteneklerini yavaş yavaş geliştiren bir yol haritası çizin.

• Organizasyonu mevcut karar destek çözümlerinden nasıl farklılık gösterdiği konusunda eğitin.

En değerli ve başarılı şirketler, hızlı karar alan şirketler. Peki, büyük veri analitiği önümüzdeki birkaç yıl içerisinde nereye gidecek?

OBASE Ar-Ge Merkezi’nde yapılan inceleme sonuçlarına göre verinin toplanması, analiz edilmesi ve hızlı karar almak başarının en önemli yolu. OBASE Genel Müdürü Dr. Bülent Dal büyük veri analitiğinin geleceği ve şirketlere önerdiği yol haritası ile ilgili sözleri şöyle devam ediyor; “Organizasyonlar ciddi zenginlikte veri ve bilgiye erişim imkanına sahip. Ancak verinin çoğu ya ham ya da formatları karışık yapıda (örneğin, video, ses, doküman, çağrı, e-posta mesajları, wiki içerikler) mevcut. Bu yüzden verilerden yeterince istifade edemiyorlar. Hacim, hız, çeşitlilik, doğruluk, değişkenlik ve katma değer gibi büyük veri ile gelen birçok içeriği organizasyonlar elde edecekleri teknoloji ve deneyimle en faydalı şekilde kullanmaya başlayabilirler. Büyük veri inovasyonu organizasyonlara sağlayabilecek fonksiyonel bir araçtır. Operasyonel süreçlere enjekte edilmiş analitik uygulamaların hayata geçirilmesi ile önemli bir kazanım elde edilecektir. Tümleştirilen büyük veri kaynakları üzerinde, öngörü analitiği, kompleks aktivite yönetimi, skorlama ve optimizasyon gibi teknikler ile çok daha akıllı kararlar verilebilecektir. Stratejik kararlar zenginleştirilen veriden türetilen değerli bilgi ile üst yöneticilerin daha sağlıklı ve emin şekilde karar vermelerine yardımcı olacaktır. Zenginleştirilmiş müşteri verisi sayesinde ortaya çıkacak mikro segmentler üzerinden doğru zamanda, doğru kanaldan, doğru müşteriye, doğru öneriyi sunma yetisi artacaktır. Bu sayede özel müşteriler ve sosyal topluluklarla güveni besleyecek, birebir ilişkileri geliştirecek ve şirketin algılanma biçimini yönetecek, müşterilerle yaratıcı bağlar kurarak bilgi sermayesi artacaktır. Analitik eskiden saklı kalmış şablonları ortaya çıkarma, sınıflamaları, ilişkileri ve segmentasyonları belirleme imkanı verecektir. Kararların çoğu işletme süreçlerinde oluşan akan veri üzerinden çalışan çözümler ile desteklenen etkinlik tabanlı tetikleyiciler ile otomatik olarak verilebilecektir.”

 
 

Popüler Yazılar

%d blogcu bunu beğendi: