Veri Depolamada Data Market Teknoloji Çözümleri

Yeni nesil veri depolama çözümleri ile geleneksel çözümlere karşılık olarak kurumlara sunduğunuz farklılıklardan bahseder misiniz?

Ekonominin yeniçağı olarak tanımlanan “Dijital Ekonomi”de yerini almak ya da güçlendirmek isteyen işletmeler dijital dönüşüm stratejilerini planlayarak düğmeye bastılar. Bu dönüşüm yolculuğunda iş birimlerinin BT’yi kullanım şekillerinde reformsal nitelikte değişiklikler meydana gelirken, BT ekipleri içinde altyapı operasyon modelinde önemli kültürel değişiklikler yaşanmakta. Kurumlar bu yeni dönemde altyapı yatırımlarını yaparken küresel ve yerel ekonominin içinde bulduğu durumu referans alarak özellikle rekabet ve maliyet avantajı sağlayan, değişkenlik gösteren taleplere hızlı cevap verebilecek kullanımı kolay istikrarlı platformlara doğru yönelmektedir. Data Market olarak pazarın bu talebine endüstrinin lider yazılım tanımlı ve hiper-bütünleşik All-Flash veri depolama çözümleri ile cevap vermekteyiz. Standart x86 mimarisinde çalışan sunucu bileşenlerini kullanarak ilk yatırım maliyetini ve veri merkezi kullanım alanını azaltarak yüzde 50’ye varan toplam sahip olma maliyet avantajı sunarken, veri tekilleştirme ve sıkıştırma teknolojileri ile disk alanını 7 kat daha fazla veri azalımı sağlayacak şekilde optimize etmekteyiz. Klasik veri depolama sistemlerinde kullanılan disklere göre GB/IOPS maliyeti çok daha düşük flash diskler ile uygulama performansını arttırarak müşterilerin dijital iş süreçlerine önemli ölçüde hız katmaktayız.

Daha açık bir ifadeyle Yazılım Tanımlı ve Hiper-Bütünleşik All-Flash Veri Depolama çözümleri ile müşterilerimize sunduğumuz faydaları aşağıdaki gibi tanımlamak mümkün.
1. Maliyet Avantajı: Geçmişteki gibi büyük SAN yatırımlarını ortadan kaldırır
2. Daha İyi Performans: Tüm yazma/okuma işlemleri için lokal SSD disk kullanım mimarisi 3. Kolay Kullanım: Basit yönetim ve konfigürasyonlar ile SAN hatalarını ortadan kaldırır
4. Ölçeklenebilirlik: Küçük seviyede başla, istenildiğinde sorunsuz/kolayca büyüme imkânı
5. Micro Seviyede Koruma: Her iş yükü için hedeflenen koruma seviyesine uygun tanımlar
6. Bütünleşik Destek: Çok katmanlı kontrol, proaktif tespit, hızlı müdahale ve çözüm

Kurumlara sunduğunuz Veri depolama iş sürekliliği ve yedekleme çözümlerinizden bahseder misiniz?
Her geçen gün daha da zorlaşan rekabet ortamında sürekli olarak çalışır durumda olmak neredeyse tüm işletmelerin ilk önceliği arasında yer almaktadır. BT için yeni hedef; uygulamalara ve verilere her yerden ve her zaman kesintisiz şekilde erişimi sağlamak. Veri depolama çözümleri penceresinden işletmelerin kesintisiz çalışabilirlik hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için tek bir sistemin kendi içerisinde tümüyle yedekli olması çoğu durumda yetersiz kalmaktadır. Sürekliliği ve kesintisizliği daha ileriye taşımak için bugün aktif-aktif çalışabilen veri merkezi mimarisi ve olası felaketlere karşı farklı bir bölgede konumlandırılan 3’üncü veri merkezi yapılarını konuşmaktayız. Bu çözümde aktif veri merkezlerinde çalışan herhangi bir veri depolama sisteminin kaybedilmesi durumunda sıfır veri kaybı yaşanırken uygulamalar kesintisiz şekilde ayakta olan depolama sistemi üzerinden çalışmaya devam edebilmektedir. Öne çıkan başlık kesinti olması durumunda herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duyulmadan iş yüklerinin/uygulamaların aktif site üzerinden otomatik olarak “0” RTPO ile çalışabilmesi ve yapılan yatırımın maksimum fayda ile kullanılabilmesidir. Aktif-aktif çalışan veri depolama sistemlerinin kaybedildiği senaryoda ise işletmeler farklı coğrafik lokasyonda olan 3’üncü veri merkezlerinden kabul edilebilir bir veri kaybı ile çalışmaya kaldıkları yerden devam edebilmektedir. Yedekleme çözümlerinde ise özellikle sanallaştırma platformları için dizayn edilmiş yeni nesil yazılımlar ve disk yedekleme sistemleri ile çözümler sunmaktayız. Sanallaştırılmış ve/veya fiziksel ortamlardan veriyi en hızlı/verimli şekilde transfer ederek (kaynakta tekilleştirme, veri depolama sistemi anlık kopyalarından yedekleme, uygulama ve yedekleme sistemi arasında direk entegrasyon) paralel ve yüksek performans ile disk yedekleme sistemlerine yazdırmaktayız. Bu yöntem çalışma saatleri içerisinde de yedek almaya imkân tanırken müşterilerimizin olası veri kayıplarından doğabilecek finansal risklerini de minimuma indirmektedir. Tekilleştirme, sıkıştırma gibi veri optimizasyonuna yönelik teknolojiler ile disk sistemlerini yedekleme ortamları için kullanılabilir maliyetlere getirirken, alınan yedeklerin güvenlik politikaları gereğince şifrelenmesi, tutarlılık testleri, gerekmesi durumunda yedek alındığı lokasyondan açılabilmesi ve felaket kurtarma merkezine replikasyonu gibi birçok katma değerli servisi de müşterilerimize sunmaktayız.


Veri depolama çözümlerinizde kullandığınız teknoloji ve yöntemlerle sizi rakiplerinizden ayıran artılarınız nelerdir?

Sunduğumuz çözümleri endüstrinin lider veri depolama üreticilerini ve 4 temel teknoloji trendini (All-Flash Veri Merkezi, Yazılım Tanımlı & Hiper Bütünleşik Sistemler, Obje Depolama ve Bütünleşik Sistemler) takip ederek oluşturmaktayız. Bununla birlikte müşterilerimizin veri depolama ihtiyaçlarının analiz edilerek doğru şekilde belirlenmesi, çıkan bulgular doğrultusunda yatırımların uzun vade kullanılabilmesi için uygun ürün/çözüm eşleşmesinin yapılması ve olası yatırım/teknik risklerinin ortadan kaldırılması proje metodolojimizin temelini oluşturmaktadır. Ölçek ayırt etmeksizin atanan proje yöneticilerimiz ile satış sonrası süreci takip ederek müşterilerimizin ulaşmak istedikleri hedeflere uygun teknoloji servis ve hizmetleri sunmaktayız. Marka bağımsız çözüm ve müşteri odaklı yaklaşımımız, uzun yıllara dayanan kurumsal tecrübemiz ve iş ortaklığımız, gelişmiş teknik servis merkezimizin bizi sektörde rakiplerimizden ayrıştıran diğer önemli etkenler arasında olduğunu söyleyebilirim.

#VeriDepolama, #DataMarket, #TeknolojiÇözümleri, #BT, #Dönüşüm, #Teknoloji, #AllFlash, #VeriMerkezi, #YazılımTanımlı, #HiperBütünleşikSistemler, #ObjeDepolama

Yorum Yok
 
 

Popüler Yazılar