Evrensel Hizmet Projesi Türkiye’de Kamusal Dijitalleşmeye nasıl katkı sagladı?

“Evrensel Hizmetler Fonu”, operatörler tarafından yatırım yapmanın karlı görülmediği alanlara telekomünikasyon hizmetini sunmak için telekomünikasyon sektörünün serbest (liberal) olduğu ve özelleştirildiği ülkelerde devreye sokulan bir uygulamadır. Devlet, operatörler yerine, operatör gelirlerinden küçük oranlarda toplanan fon ile bu küçük alanlara hizmet sunmaktadır.

Türk Hükümeti, kapsama alanı dışında kalan nüfusu 500’den az 1799 yerleşim alanı seçerek 2G kapsama alanına alınması için ilk ilk kez 2013 yılında girişimde bulundu. O zamanlar ülkenin yüzde 98’i kapsama alanı içindeydi ancak sözkonusu yerler kapsama alanı dışındaydı. Proje operatörler içerisinden yapmış oldugu ihale sonucunda Turkcell’e bu yetkiyi verdi ve Turkcell de Huawei’yi ana çözüm ortağı olarak seçti. Uzak bölgeleri GSM kapsama alanına kavuşturan bu ilk olma özelliğindeki proje bu bölgeler büyük sevinç yaşattı. Dönemin Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Turkcell ile Bakanlık arasındaki sözleşme töreni sırasında; “75 milyon vatandaş aynı kapsama alanı altında birleşecek, tıpkı aynı bayrak, aynı kaygı, aynı sevinç altında birleştikleri gibi” dedi.

yoncalı (3)

Çoğu yerde dağlık bölge olması nedeniyle zorlu coğrafyadan kaynaklanan engellerle karşılaşılmasına rağmen proje iki yıl içinde tamamlandı. Bu yerler arasında karayoluyla erişimin sadece yılın yarısında gerçekleştirilebildiği yerleşim alanları da vardı. Yeni iletişim alanları inşa etmek için 900 km uzunluğunda yeni enerji hattı ve 600 km uzunluğunda yeni yol yapıldı. Hava koşullarından dolayı sürekli hasar gören bazı alanlardaki yolların sürekli bakım onarımına gerek duyuldu. Fiziksel engeller yanında hükümet, ilgili devlet kurumlarının süreç eşgüdümünü iyileştirerek bürokratik engelleri aştı.

Bu projenin yönetimi sürecinde Huawei Turkcell’den almış oldugu projede ciddi zorlu süreçleri başarılı yöneterek başarıyla tamamladı. Yolu olmayan noktalar, enerji yokluğu, aşırı sıcak aşırı soguk hava şartlarında bu uzak bölgelerde yaşayan vatandaşlar için kentlerdeki standartlara eşit bir hizmet getirmeyi başardı. Eleşkirt/Ağrı’nın en yüksek rakımında ya da Yusufeli/Artvin’in en soğuk yerinde vatandaşlar devletin koruyucu kanatlarını gördüler.

Evrensel Proje ile 2 yılda, 300.000 vatandaş ülkenin geri kalanında olduğu gibi iletişim hakkına kavuştu. Bu başarılı proje sayesinde devlet, temel haklardan biri olan iletişimde, vatandaşlara temel haklarda eşit derecede hizmet verme yükümlülüğünü yerine getirdi. Ayni derecede önemli olan bir başka husus da kırsal ve kentsel alanlarda yeterli iletişim hizmeti alamayan yerlere bu hizmetin verilmesi, sosyal-ekonomik kalkınmayı tetikleyerek başka faydalar saglayacak olmasıdır.

#evrenselproje #telekom #huawei #evrenselhizmetlerfonu #manset

Yorum Yok

Cevap Yaz

*

*

 
 

Popüler Yazılar