DE-CIX 2017’de Bölgede ve Globalde Büyümesine Devam Etti

 

Dünyanın önde gelen Internet Değişimi operatörlerinden DE-CIX, 2017’de dünya genelinde büyümesini kesintisiz bir şekilde sürdürdü. Kuzey Amerika’nın yanı sıra, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’da bulunan DE-CIX İnternet Değişim Noktaları toplam 1230’dan fazla müşteri ile müşteri bazındaki konsolide büyümesini yüzde 14’e varan bir oranda artırdı. Bu büyüme aynı zamanda, 34 Tbit’e ulaşan toplam bağlı olan kapasitede de büyümeye yol açtı ki; bu rakam geçen seneye kıyasla yüzde 30’luk bir artışa işaret ediyor. Ayrıca, global müşterilerin artan bant genişliği ihtiyacı, elde ettiği yüzde 50 büyüme ile dünya genelinde 200 portu aşan 100 Gigabit Ethernet (GE) portlarının da artmasını sağladı…

DE-CIX Frankfurt, 100 GE portlardaki yüzde 38 artış ve bağlı olan kapasitedeki yüzde 23 büyüme ile toplam bağlı kapasitede 27.70 Tbit gibi şaşırtıcı bir noktaya ulaşarak global İnternet Değişim dünyasının “amiral gemisi” pozisyonunu devam ettirdi ve daha da güçlendirdi. Bir İnternet Değişim Noktasında yaşanan en yoğun trafik (peak traffic) oranındaki dünya rekoru 2017 yılında 3 kez kırıldı ve yıl sonunda 6+ Tbit/s trafik yoğunluğuna ulaşıldı. Hali hazırda yüksek olan müşteri sayısını da yıl boyunca yüzde 7 büyüten DE-CIX Frankfurt, sadece bu değişim noktasında neredeyse 800 müşteriye ulaştı. Hamburg, Münih ve Düsseldorf gibi Almanya’da bulunan diğer DE-CIX İnternet Değişim Noktalarındaki konsolide büyüme ise yıl boyunca yaklaşık yüzde 20 dolaylarında oldu.

“Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarının her geçen gün radikal bir değişim içinde olduğu çok açık. Her gün biraz daha fazla rakip oyuncu İnternet Değişimi alanındaki iş modeline dahil oluyor. DE-CIX, hizmet portfolyosunu genişleterek ve müşteriler için daha büyük değer üreterek bu değişimlere çok iyi şekilde hazırlandı. Müşterilerimize, gelecek zorlukları aşmaları için esneklik sağladığımız ve DE-CIX’teki bağlantı noktalarından daha iyi faydalanmaları için DirectCLOUD gibi hizmetlerimizle servis alanımızı genişlettiğimiz pek çok fikir yeni hizmet dünyamızdaki yerini aldı. İşte bu nedenle DE-CIX sadece bir eşleştirme (peering) platformu olmaktan çıkıyor ve bağlantı hizmetlerinde yeni bir dünya sunan global bir şirkete dönüşüyor” diyor DE-CIX CEO’su Harald A. Summa.

DE-CIX International CEO’su Ivo Ivanov

“Bugüne kadar, Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve en yeni üyemiz Hindistan’daki DE-CIX destekli Mumbai İnternet Değişm Noktası ile birlikte 4 kıtada İnternet Değişim Noktası kurduk ve büyütmeye devam ediyoruz. İlerleyen yıllar için amacımız, dünya genelinde tüm büyük telekom pazarlarında yeni ve mevcut ekosistemleri faaliyete geçirmek. Birbirine bağlı hizmetlerin çeşitliliği ile örtüşen DE-CIX’in coğrafi yayılımı; ister bölgesel ister yerel ya da global olsun birbirine bağlı ağların oluşmasına imkan verecek. Ve DE-CIX’in bağlantı hizmetleri hem coğrafi açıdan hem de iş modelleri açısından müşterilerimizin kendilerine özgü ihtiyaçlarına cevap oluşturacak” diyor DE-CIX International CEO’su Ivo Ivanov.

 

Dünya genelinde öne çıkan rakamlar…

Kuzey Amerika, müşteri büyümesinde yüzde 19,2 oranında önemli bir büyüme kaydetti

New York ve Dallas’taki İnternet Değişim Noktaları ile birlikte, ABD genelinde en hızlı büyüyen operatör ve veri merkezi bağımız İnternet Değişim Noktası olan DE-CIX Kuzey Amerika, her alanda istikrarlı bir büyüme gösterdi. Örneğin, müşteri bazındaki konsolide büyüme oranı 2017’de yüzde 19,2 oldu.

Faaliyete başladığı tarihten bu yana 4 yılını henüz doldurmadan, DE-CIX New York 2017 yılında yüzde 72 büyüme ve 2,5 Terabits’lik bir hacimle bağlı olan kapasitede oldukça güçlü bir büyüme sergiledi. Bu aynı zamanda, en yoğun trafik akışında yüzde 61,4’lük bir büyüme oranı ile neredeyse 270 Gbps’e ulaşan platformlardaki trafik artışını da sağladı. Müşteriler ve Otonom Sistem Numaraları (ASN)’ndaki büyüme (2017 yıl sonuna kadar 150’den fazla ağ platforma bağlandı), DE-CIX New York’a bağlı 10 GE portlarında yüzde 25’lik bir büyümeye sebep oldu.

DE-CIX Dallas ise bir yıldan biraz daha fazla sürede güçlü bir ivme kazandı ve Dallas pazarında rekabeti zorlayarak ikinci sıraya yerleşti. İlk 100 GE portu bağlandı ve bağlı olan kapasite 2016 ile kıyaslandığında 3’e katladı. Müşteri sayısı ve Otonom Sistem Numaraları (ASNs)’ndaki büyüme yıl boyunca arttı ve yıl, neredeyse 40 ağın platforma bağlanması ile sona erdi.

Güney Avrupa’da DE-CIX: Yükselen yıldızlar- Madrid, Marsilya ve Palermo Geleneksel trafik akışı değişiyor. Stratejik konumu ve burada bulunan denizaltı kabloların yoğunluğundan dolayı söz konusu trafik akışı Güney Avrupa’ya özellikle de İber Yarımadası’na ve Akdeniz kıyısına yöneliyor. Madrid, Marsilya ve Palermo’da bulunun 3 İnternet Değişim Noktası ile DE-CIX, Afrika, Asya ve Amerika arasında gelen/giden trafikle dijital ağ geçidi konumuna ulaşması sayesinde gün geçtikçe genişleyen bağlantı ekosistemini daha da ileri taşıyor. 2017 yılında, Güney Avrupa’da bulunan İnternet Değişim Noktaları, 10 GE portları ve bağlı olan kapasitedeki en az iki kat büyüme ile güçlü bir konsolide büyüme kaydetti.

DE-CIX Madrid global olarak en hızlı büyüyen İnternet Değişim Noktası

2017 yılı boyunca DE-CIX Madrid, global olarak en hızlı büyüyen İnternet Değişim Noktası oldu.

2017 yıl sonuna kadar platforma 100’ün üzerinde ağ bağlandı, müşteri sayısı yıl boyunca yüzde

60 arttı ve veri trafiği haftadan haftaya rekorlar kırdı. Bağlı olan kapasite ise yüzde 145 arttı.

DE-CIX İstanbul ve DE-CIX (Dubai) destekli Birleşik Arap Emirlikleri Değişim

Noktası (UAE-IX) ile doğudan batıya köprü kurmak:

DE-CIX İstanbul, 10 GE portlarını 3’e katlayarak ve bununla bağlantılı olarak bağlı olan kapasitesini de 4 katı büyüterek, 2017 boyunca güçlü bir büyüme kaydetti. Müşteri bazında yüzde 38 oranında büyüme yaşandı ve yılın başlarında 6 Gbps civarında seyreden en yoğun trafik akışı Aralık 2017’de 45 Gbps’a ulaştı.

2017 yıl sonunda, UAE-IX DE-CIX’in güçlü Apollon teknolojisi platformuna yükseltildi ve 100 GE

portları için hazır hale getirildi. İnternet Değişim Noktası, 2017 yılında müşteri bazında yüzde 19 büyüme kaydetti ve yılı bağlı 10 GE portlarını 3’e katlayarak tamamladı. En yoğun trafik yıl boyunca istikrarlı bir şekilde arttı ve 2016’da 65 Gbps olan en yoğun trafik, 2017’de 80 Gbps oldu.

Yorum Yok
 
 

Popüler Yazılar

Dell EMC Unity Success Story In Turkey